Kostnadsjämförelse av färgsystem för metall

Det här programmet räknar ut kostnaden för ett färgsystem enligt valda produkter. Kom ihåg att lägga in priser, mängd förtunning och torrfilmstjocklek för varje färgskikt.

Produkinformation

1. Välj produkt
2. Fyll i förtunningsinformation

Lista över de valda produkterna

Produkt Produktens literpris (SEK/l) Filmtjocklek, torr (µm) Förtunningens literpris (SEK/l) Mängd förtunning i volym-% Filmtjocklek, våt (µm)

Målad yta och appliceringsmetod

m2
%

Resultat

Produkter Torrfilmstjocklek µm Förbrukning, liter färg Förbrukning, liter förtunning Totalt kostnad SEK Kostnad